{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

חוגגים 80 שנות מצוינות
במחקר, מדידה, הערכה ומיזמים בתחומי החינוך והחברה

מצגת 80 שנה למכון סאלד - לצפייה במצגת לחצו כאן

 
ד"ר רחל זורמן, מנכ"לית מכון סאלד בשיחת תרבות יום א' במרכז הרצל - לציון יום פטירתה של הנרייטה סאלד המנהיגה הציונית

לצפייה במפגש

כל מאמרי מגמות נגישים בטקסט מלא
במאגרי המידע למדעי החברה ולחינוך של מכון סאלד

המאמרים של כתב העת מגמות בחמש השנים האחרונות יתווספו לכל המאמרים של כתב העת לדורותיו ויהיו זמינים לקריאה בטקסט מלא במאגרי המידע למדעי החברה ולחינוך של מכון סאלד החל מחודש אפריל, 2021.

מרכז המידע מתמחה באיסוף מידע ובפיתוח שירותי מידע מקצועיים בתחומי החינוך ומדעי החברה בישראל. מאגרי המידע כוללים אוצרות דיגיטליים כדוגמת מאמרים, עבודות לתואר שני ולתואר שלישי, ספרים דוחות מחקר וכלי מחקר.
מאגר כלי מחקר כולל שאלונים, תצפיות, ראיונות, קבוצות מיקוד, כלי מיפוי, וכלים לניתוח תוכן,לניתוח שיח ולניתוח מסמכים.
לצד מרכז המידע פועלת ספרייה מקצועית ובית הספר למיומנויות מידע שנועד להקנות מיומנויות מידע לקהלים מגוונים ולסייע לתלמידים ולסטודנטים בכתיבת עבודות חקר.

פרטים נוספים ניתן למצוא: בטלפון - 02-6494463 | במייל - library@szold.org.il  | בפייסבוק - מרכז המידע למדעי החברה ולחינוך של מכון הנרייטה סאלד  | ב-instagram  knowledgecenter.szold

מחקרים חדשים במחלקת מחקר הערכה ואסטרטגיה

פעילות ארגוני הילדים והנוער בזמן הקורונה

איך פעלו ארגוני הנוער בישראל בגל הראשון של הקורונה, מה הייתה תרומתם בראיית המדריכים ומנהלי הארגונים ומה ניתן ללמוד מכך לעתיד? ממצאים ותובנות מתוך מחקר שערך מכון סאלד בשיתוף עם מועצת ארגוני הילדים והנוער בישראל למצגת + אינפוגרפיקה

מטיפיק “עשר אצבעות”: משחקי מתמטיקה מקוונים עבור תלמידי כיתות ג ‘ו-ד’ - מטיפיק פיתחה תכנית במטרה לעזור למורים ללמד מתמטיקה, תוך שימוש במשחקי מחשב מקוונים. מחקר ההערכה לתכנית זו בחן את מידת השימוש במשחקים, את תפיסות המורים והתלמידים כלפי התכנים, וכן מבחני ידע למדידת הישגים במתמטיקה בהתאם לתכנית הלימודים.

התוצאות מסייעות להבין כיצד מורים ותלמידים יכולים להשתמש במטיפיק בצורה הטובה ביותר בכיתה ומחוצה לה בארץ ובעולם.

הערכת תכנית עמיתים מומחים

התפרסם דוח מחקר של עמיתים מומחים בבתי חולים פסיכיאטריים – תוכנית שבמסגרתה שולבו מתמודדים בבריאות הנפש בבתי חולים פסיכיאטריים וסייעו לצוות, למטופלים ולבני משפחותיהם במהלך האשפוז והמעבר לשירותי שיקום בקהילה.
ממצאי המחקר סייעו לאפיין את תפקיד העמיתים בבתי החולים ואישרו את חשיבותו למטופלים, לצוות ולבני המשפחה, כמו גם את הצורך בהדרכה וליווי שוטף שלהם בבית החולים.

כתב העת מגמות - גיליון הספורט יוצא לאור

אנו שמחים לבשר על גיליון חדש של מגמות שיצא לאור (באופן מקוון) בחודש אפריל בנושא: היבטים חברתיים של הספורט.

בשנים האחרונות מקיף המחקר בתחום הספורט בארץ תחומים נרחבים ומגוונים: חברתיים, כלכליים, תרבותיים, פסיכולוגיים, פוליטיים והיסטוריים. חיבורים אלה מעידים על כך שהספורט עשוי לשמש חלון הצצה לתופעות חברתיות רבות ורחבות.
עורכים-אורחים: ד"ר אודי כרמי וד"ר ענת קדרון

לתשומת לבכם : תהליך ההוצאה לאור של כתב העת מוקפא בחודשים הקרובים עקב שיקולים כלכליים. לכן, איננו מקבלים כעת מאמרים חדשים לשיפוט.

למאמרי מגמות במאגרי המידע למדעי החברה והחינוך
לרכישת מאמרים בחנות הפרסומים

www.szold.org.il

szold@szold.org.il

02-6494444

נשלח לכתובת gtamir01@gmail.com מהכתובת betty@szold.org.il
שולח: מכון הנרייטה סאלד
כתובת השולח: betty@szold.org.il
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה