{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

כנס דיגיטלי בנושא:

מיסוי הכנסות ישראליים המופקות בחו"ל ותושבות היחיד

הכנס יתקיים ביום שלישי, 25/1/22, משעה 9:00 עד 12:15, ב"זום" (כנס דיגיטלי)

לו"ז הכנס:

9:00-10:30 תושבות היחיד - היבטי מיסוי
                     עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 מיסוי הכנסות ישראליים המופקות בחו"ל - שכר עבודה, שכירות ממקרקעין בחו"ל ועוד

                     עו"ד (רו"ח) גיא חן

מחיר הכנס: רק 680 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!

* לאחר התשלום יישלח למייל של המשתתף קישורים להשתתפות בהרצאות בזום. יש להיכנס לקישורים כמה דקות לפני תחילת כל הרצאה. לא תשלח תזכורת נוספת לפני ההרצאות.
* מנויים בתשלום חודשי - זכאים להשתתף ללא תשלום, ולא נדרשים להירשם (קישור לזום נשלח לכל המנויים בתחילת כל חודש, וכן בתחילת יום ההשתלמות).
* למידע על המנויים בחב' איילת אור בע"מ - לחץ כאן!

נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה