{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

השתלמות דיגיטלית בנושא:

סוגיות מהפרקטיקה במע"מ בשיעור אפס ופטורים ממע"מ

ההשתלמות תתקיים ביום שני, 12/12/2022 ב"זום" (השתלמות דיגיטלית).

התחלת הרצאה:16:45. סיום משוער: 18:00.

מרצה: עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מחיר ההשתלמות: רק 340 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!

* לאחר התשלום יישלח למייל של המשתתף קישור להשתתפות בהרצאה בזום. יש להיכנס לקישור כמה דקות לפני תחילת ההרצאה. לא תשלח תזכורת נוספת לפני ההרצאה.
* מנויים בתשלום חודשי - זכאים להשתתף ללא תשלום, ולא נדרשים להירשם (קישור לזום נשלח לכל המנויים בתחילת כל חודש, וכן בתחילת יום ההשתלמות).
* למידע על המנויים בחב' איילת אור בע"מ - לחץ כאן!

נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה