{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

כנס דיגיטלי בנושא:

סוגיות מהפרקטיקה במס ערך מוסף

הכנס יתקיים ביום חמישי, 17/2/22, משעה 16:45 עד 19:30, ב"זום" (כנס דיגיטלי)

לו"ז הכנס:

16:45-18:00 היבטי מע"מ בביטולי עסקאות ותשלומי פיצויים
                     עו"ד קרן מרציאנו

18:00-18:15 הפסקה

18:15-19:30 ניכוי מס תשומות - החוק, הפסיקה והפרקטיקה

                     עו"ד טל בן משה

מחיר הכנס: רק 680 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!

* לאחר התשלום יישלח למייל של המשתתף קישורים להשתתפות בהרצאות בזום. יש להיכנס לקישורים כמה דקות לפני תחילת כל הרצאה. לא תשלח תזכורת נוספת לפני ההרצאות.
* מנויים בתשלום חודשי - זכאים להשתתף ללא תשלום, ולא נדרשים להירשם (קישור לזום נשלח לכל המנויים בתחילת כל חודש, וכן בתחילת יום ההשתלמות).
* למידע על המנויים בחב' איילת אור בע"מ - לחץ כאן!

נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה