{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

28.10.2021

חברות וחברים יקרים,

מצ"ב מכתבה של הגב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה בנושא הטלת מס קניה והיטל מלאי על כלים חד פעמיים.

 

בברכה,
אייל אלון, יועץ מס, משפטן,
ראש (משותף) חטיבת הקשר

שמוליק גני, יועץ מס,
ראש (משותף) חטיבת הקשר