{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

16 ינואר 2022

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות

ציבור יועצי המס שבוע טוב,

היום תיפתח האפשרות להגשת מענקי השתתפות בהוצאות שכירות המיועד לעסקים עתירי הוצאות שכירות אשר פעילותם בשנת 2020 נפגעה וקיבלו לפחות 3 מענקי השתתפות בהוצאות קבועות עקב ירידה של 80% במחזור.

מצורפת איגרת מקצועית שערכנו עבורכם המאגדת את תנאי הזכאות.

עסק העומד בתנאים נדרש לצרף אישור מיועץ המס על עמידתו בתנאי הזכאות, מצורף קישור לנוסח האישור לנוחיותכם.

בברכה,

יוע״מ ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Documents/ishur_yohetz_mas.docx

עדיין לא חבר לשכה? לחץ כאן לקבלת פרטים והצטרפות