{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס מיסוי פרישה

הקורס יתקיים ביום שלישי, 28/11/23, ב"זום" (השתלמות דיגיטלית). בין השעות 9:00 ל- 16:00.

מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף (מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

9:00-10:30 מיסוי מענקי פרישה מעבודה - בחירת המסלול האופטימאלי
                   עו"ד ירון שמיר

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד - הלכה למעשה                 
                    עו"ד ירון שמיר

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:30 היוון מענקים, פריסת מענקים, פרישה מדומה, קצבה מוכרת ועוד                                עו"ד ירון שמיר

14:30-14:45 הפסקה

14:45-16:00 משיכות מקופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה - כללי המיסוי והפרקטיקה
                    עו"ד ירון שמיר

מחיר הקורס: 1,350 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על המנוי - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 340 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה