בפסק דין תקדימי, מבית הדין של רבני ארץ ישראל לעניני עם ומדינה,
קובעים הרבנים, כי מי שהצבא מגיע להרוס את ביתו, חייב למנוע זאת מהם בכל מחיר, עד כדי מסירות נפש. הרבנים ביקרו בחוות גלעד, גבו עדות מהתושבים על הפוגרום שנערך שם, ובפסק דינם פירטו את העובדות המזויעות. אדמות ארץ ישראל, אינן שייכות למדינה, אלא לעם ישראל כולו שקיבל זאת בירושה מאברהם יצחק ויעקב, קובעים הרבנים. ולכן אין זכות לשלטון המדינה למנוע מיהודי להתיישב ביו"ש ולבנות שם את ביתו.

מצורף פסק ההלכה והעדויות שנגבו

לפסק הדין