{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס מיסוי בינלאומי ונאמנויות

הקורס יתקיים ביום שלישי, 27/4/21, ב"זום" (השתלמות דיגיטלית). בין השעות 9:00 ל- 16:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף
(מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

8:45 התכנסות

9:00-10:30 תושבות במס הכנסה, מקום הפקת ההכנסה, זיכוי ממס זר ומילוי טפסי 150 ונספח ד' – הלכה למעשה
                  עו"ד ורו"ח יהושע חבר

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 חברה נשלטת זרה, חברת משלח יד זרה, ושליטה וניהול מישראל – המדריך המלא
                    עו"ד ורו"ח גיא חן

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:30 אמנות מס – המדריך המלא
                 ד"ר אריה ליבוביץ עו"ד

14:30-14:45 הפסקה

14:45-16:00 נאמנויות בדיני המס – המדריך המלא

                  ד"ר אריה ליבוביץ עו"ד

מחיר הקורס: 1,350 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 340 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה