{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס מיסוי מקרקעין

הקורס יתקיים ביום שלישי, 27/7/21, ב"זום" (השתלמות דיגיטלית). בין השעות 9:00 ל- 16:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף
(מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

8:45 התכנסות

9:00-10:30 חוק מיסוי מקרקעין – חישוב מס השבח (הגדרות חשובות, זכות במקרקעין, יום ושווי רכישה/מכירה, שיעורי המס, הניכויים המותרים, פחת וכו')
                   עו"ד (רו"ח) יהושע חבר

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:00 מס רכישה - סקירה מקיפה
                    עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

12:00-13:00 הפסקה

13:00-14:15 מכירת דירות מגורים – סקירת הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין וחישובי המס
                    עו"ד דנה הלר

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 הליכי הפרוצדורה בחוק מיסוי מקרקעין – הצהרות, דיווחים, שומה, השגה, ערר וערעור

                    עו"ד דנה הלר

מחיר הקורס: 1,350 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 340 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה