{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס הוצאות מוכרות

הקורס יתקיים ביום שלישי, 24/8/21, ב"זום" (השתלמות דיגיטלית). בין השעות 9:00 ל- 16:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף
(מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

8:45 התכנסות

9:00-10:30 ניכוי הוצאות – מבוא, אסמכתאות נדרשות, הוצאות פירותיות והוניות, טרום עסקיות, הוצ' מעורבות וכו'
                  עו"ד ורו"ח גלעד מירום

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:00 ניכוי הוצאות – הוצ' משפטיות, הוצ' לעובדים, הפרשות חשבונאיות, הוצ' פרסום, הוצ' רעיוניות, הוצאות מימון
                     עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

12:00-13:00 הפסקה

13:00-14:15 ניכוי הוצאות – חובות אבודים, תיקונים או השבחה, ניכוי הוצאות מסוימות וכו'
                     עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 ניכוי הוצאות – הוצ' השתלמות, תשלומי שוחד, הוצ' פחת, הוצ' רכב, הוצאות עודפות, ניכויים אישיים ועוד

                     עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

מחיר הקורס: 1,350 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 340 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה