{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

עדכון פגישה עם ראש הממשלה


יועצות ויועצי המס היקרים,

אמש התקיימה פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשרדו בירושלים בנוכחות שר האוצר ישראל כ"ץ ומנהל רשות המיסים מר ערן יעקב.

בפגישה נתתי דגשים מקצועיים למספר נושאים, שלדעתנו עדיין יש לטייב, במתווה התוכנית הכלכלית החדשה של האוצר.

עם זאת ברכתי את ראש הממשלה ושר האוצר על התוכנית החדשה וציינתי שהיא מקיפה, רחבה וארוכת טווח ובמיוחד שהשינויים האחרונים, שנכנסו בה לבקשותינו (בחירה בין 2018/2019 עסקים חדשים אוקטובר–דצמבר 2019, ביטול התנאי להוצאת משכורות לבעלי שליטה בתקופת הקורונה כתנאי למענקים הסוציאליים וכד'), מהווים בשורה משמעותית לעשרות אלפי משפחות.

לאור הנושאים שעלו בפגישה זו ובפגישות קודמות, הובהר על ידי שר האוצר וראש הממשלה:

1. עסקים מעל 100 מיליון ₪ יקבלו גם מענה לפיצויים, מאחר וישנם כאלה בתחום התיירות שנפגעו אנושות ומאחר ועל שולחנם של עסקים אלו סמוכים עובדים רבים ושרשרת מזון של אלפי עצמאים.

2. עסקים שפתחו בשנת 2020 – יקבלו גם את המענקים העסקיים כדוגמת הפעימה השלישית.

3. תוארך תקופת המענק לעידוד החזרת עובדים.

 

נושאים נוספים שהעלנו יידונו בהמשך לאחר אישור התוכנית הכלכלית בכנסת.


אתר YNET ודה מרקר דיווחו על הפגישה:

https://www.facebook.com/1132552263454922/posts/3262619413781519/

 

בברכה,

יוע״מ ירון גינדי,

נשיא לשכת יועצי המס

נשלח לכתובת מהכתובת info@ymas.org.il
שולח: לשכת יועצי מס בישראל
כתובת השולח: גולדברג 4, תל אביב
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה