{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

יועצי המס עושים היסטוריה -

בג"ץ לשכת יועצי המס נגד מדינת ישראל, שדורש רשת ביטחון ודמי אבטלה לעצמאים כערבות הדדית בסיסית של המדינה לכלל אזרחיה:


https://www.facebook.com/1132552263454922/posts/3262853877091406/

אני קורא לכל יועצי המס בישראל ולקהל לקוחותינו – העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים, להצטרף אלי ביום רביעי בשעה 10:00 לדיון ההיסטורי בבית המשפט העליון בנוגע למתן רשת ביטחון ודמי אבטלה לעצמאים.


לראשונה בג"ץ יצטרך להכריע האם העצמאים הם אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל.


הלקוחות שלנו, של יועצי המס, העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים, מצאו בנו עוגן וסלע איתן בתוך רעידת האדמה, שפקדה כאן את כולנו בתקופת משבר הקורונה, והבג"ץ שהגשנו בא מתוך הדאגה של יועצי המס למגזר העצמאים למען רשת ביטחון סוציאלית וכדי לבטל את חוסר השיוון הבלתי הגיוני והבלתי מוסרי, שמדינת ישראל חטאה בו.

יועצי המס - בואו ביום רביעי לבית המשפט העליון, כל עם ישראל יראה אותנו נאבקים למען הלקוחות שלנו.

קיבלנו החלטה להגיש בג״ץ בתחילת משבר הקורונה, אליה הצטרפו לה"ב בראשות עו"ד רועי כהן וארגוני עצמאים רבים נוספים, כאשר עמדנו חסרי אונים מול העובדה, שציבור יקר ויצרני של עצמאים נאלץ להילחם בחירוף נפש על חייו, כאשר מנגד, הורינו, אחינו וילדינו השכירים, בצדק רב, לא היו צריכים אפילו להניף שלט אחד, ומהיום הראשון למשבר, מהשעה הראשונה למשבר, שונו עבורם חוקים ותקנות, כדי להעניק להם את ההגנות המקסימליות, שניתן לייצר, כשמולם ציבור העצמאים, בחודשיים הראשונים למשבר, נאבק בציפורניים והורד על ארבע, כדי לזכות בפירורים של תקווה לעתידו.

בואו יחד איתנו לבג"ץ, כדי להשמיע את קולות השינוי ההכרחיים למנוע פגיעה במרקם הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.


פסיקת בג״ץ קריטית, אף מעבר לביטול האפליה וחוסר השיוון הבלתי הגיוני, מידתי ומוסרי בין שכירים לעצמאים, מכיוון שהיא תתווה דרך לעתידינו ותקבע - האם יהיה כדאי להקים ולקיים עסקים במדינת ישראל לרווחת כלל אזרחי ישראל וכתנאי בסיסי לחוזק ולחוסן הכלכלי חברתי ביטחוני שלנו, והאם הדור הצעיר שלנו יפנה לעצמאות ויזמות, כי במצב הנוכחי, כאשר נצרבו בתודעתו של הדור הצעיר התמונות הקשות של מה שחוו העצמאים במשבר הזה, וכאשר הם נוכחו לדעת עד כמה העצמאים הם אזרחים סוג ב', ללא כל הגנות סוציאליות וללא מענה בסיסי של ערבות הדדית - הם יברחו כל עוד נפשם בם ויימנעו, בצדק רב, מלהיות עצמאים, וזה כשלעצמו פיגוע כלכלי למדינת ישראל.

 

בברכה,

יוע״מ ירון גינדי,

נשיא לשכת יועצי המס

נשלח לכתובת מהכתובת info@ymas.org.il
שולח: לשכת יועצי מס בישראל
כתובת השולח: גולדברג 4, תל אביב
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה