{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

 

עדכון לוובינר ומצגת מענק החזרת עובדים


1. בוובינר נאמר כי השכר 3,300 הינו השכר בהתאם לחוק שכר מינימום, ולעומת זאת בשקף המצגת רשום בטעות שכר חייב בביטוח לאומי. מתבקשים להבהיר כי הוראות החוק הם כפי שנאמר בוובינר (חוק שכר מינמום).

2. חשוב להבהיר שהשכר המינמלי 3,300 ש"ח נמדד לפי השכר של העובד בחודש הבקשה. חודש הבקשה הראשון הוא יוני במסלול א' ויולי במסלול ב', לכן החובה על עמידה בגובה השכר המזערי הוא בחודשים האלה. נדגיש כי גם בגין עובדים שחזרו באפריל ומאי חודש הבקשה הראשון לגביהם הוא יוני ולכן עליהם לעמוד בתנאי השכר המזערי בחודשים יוני ואלך ולא בחודשים אפריל ומאי.

3. לאחר שיחות הבהרה וכל מיני דוגמאות עם נציגי שירות התעסוקה הובהרה נקודה מהותית (שלא הובנה נכון בתחילה) כדלקמן : בכל חודש יש להזין את העובדים המזכים בקובץ ה XL כולל כאלו שהזנתם בחודש הקודם וזה השינוי. לדוגמא מסלול ב' : מצבת חודש בסיס יוני היא 60. ביולי התווספו 5 עובדים כולם מזכים נרשום את כולם ב XL. בחודש אוגוסט נניח שאותם עובדים נשארו נצטרך לרשום ב XL של אוגוסט שוב את אותם 5 עובדים וכך הלאה. תחשבו על זה שהזכאות שלנו היא בעבור מספר העובדים במצבת חודש הבקשה פחות מצבת העובדים בחודש הבסיס. אם ההפרש בינהם הוא 10 לדוגמא נצטרך למלא באותו חודש 10 שמות של עובדים מזכים שהתווספו לעסק החל מחודש הבסיס וכך מידי חודש בחודשי הבקשה. המשמעות הפרקטית של זה היא שהחל מחודש הבקשה הראשון והלאה אנחנו צריכים לרשום ב XL את כלל העובדים המזכים שהתווספו למצבת הבסיס (במצטבר) ושעובדים באותו החודש. הרישום החוזר מידי חודש בא לוודא שהעובדים שחזרו בחודשים קודמים הם עדיין עונים להגדרת עובד מזכה בחודש שלאחריו. ממליץ שנית לכולם לקרוא בדף האחרון של הבקשה את עמוד ההצהרות וללמוד אילו עובדים אין למלא בקובץ ה xl .
אנו בשיח עם שרות התעסוקה בכל מיני הבהרות לסוגיות שעולות מעת לעת ונסיונות להקל על התהליך. נמשיך לעדכן.

להורדת המצגת לחצ/י כאן>> https://bit.ly/3jxZ6sx


בהצלחה לכולם,
רו"ח אמיר קינן, סגן נשיא הלשכה

לצפייה בהקלטת הוובינר לחצ/י כאן
נשלח לכתובת Info@ymas.org.il מהכתובת info@ymas.org.il
שולח: לשכת יועצי מס בישראל
כתובת השולח: גולדברג 4, תל אביב
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה