{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

בחירות לכהונת נשיא לשכת יועצי המס בישראל


המועצה הארצית של לשכת יועצי המס - הגוף היציג והנבחר על ידי כלל חברי לשכת יועצי המס, בחרה היום פה אחד את יועץ המס ירון גינדי, לכהן קדנציה נוספת כנשיא לשכת יועצי המס בישראל.

יועץ המס גינדי מכהן כנשיא הלשכה החל מדצמבר 2012 וכעת יכהן 3 שנים נוספות, עם אופציה להארכה לארבע שנות כהונה.

אין צורך להכביר במילים על פועלו של גינדי ועל מעמדם של יועצי המס כאינסטנציה המקצועית החשובה ביותר בכלכלה הישראלית הן בקרב הציבור הרחב והן בקרב הרשות המחוקקת והמבצעת.
כל חברי הלשכה מאחלים לירון הצלחה בהמשך תפקידו למען העתיד המקצועי שלנו ועבור קהל לקוחותינו העצמאים והעסקים הקטנים והבנוניים.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4085861204790665&id=1132552263454922


בברכה,
יועץ המס עמי אביטן,

יו״ר המועצה הארצית, לשכת יועצי המס