{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס מתקדם בדיני עבודה למייצגים

הקורס יתקיים ביום חמישי, 10/6/21, ב"זום" (השתלמות דיגיטלית). בין השעות 9:00 ל- 16:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף.

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

8:45 התכנסות

9:00-10:30 חוק הגנת השכר וחוק הגברת האכיפה – סקירה ויישום
                  עו"ד מיכל מסורי

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
                    עו"ד מיכל מסורי

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:30 הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה – יישום מעשי
                עו"ד מיכל מסורי

14:30-14:45 הפסקה

14:45-16:00 הגנת הפרטיות במקום העבודה (מצלמות נסתרות, איכון טלפונים, מיילים, האזנה, פוליגרף וכו')

                  עו"ד מיכל מסורי

מחיר הקורס: 1,350 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 340 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה