כל ישראל חברים
גליון מס' 12       יולי 2013, אב תשע"ג
   
מרחב פתוח לתיקון    מנהיגות בני מקום    ואחת שיודעת לדרוש
> קרא עוד...   > קרא עוד...   > קרא עוד...
   
 מדליקים משואה    אפיה בשפת הסימנים     מחנה קרל נטר
> קרא עוד...   > קרא עוד...   > קרא עוד...
   
 קרן הון בלי סיכון   בוגרים חוזרים

   מוקס נוקס
> קרא עוד...   > קרא עוד...   > קרא עוד...