{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

 

לכבוד:

 

שלום רב,

 

להלן פרטים על אודות אירוע קרוב באירופה, במהלכו 23 משתתפים ממדינות שונות יקחו חלק בתכנית חברתית.

אנו מיידעים שאירוע זה מתקיים, כדוגמה להזדמנות לפגוש עמיתים מרחבי-העולם ולקדם את הדיפלומטיה הציבורית וההסברה למען ישראל.

 

 תאריכי-האירוע: 18-26/5/22.

 

קבוצת-יעד

האירוע מיועד לבני 18 ומעלה

(בלי הגבלת גיל עליונה).

 

שפת-האירוע: אנגלית.

 

מידע נוסף:

בכל עניין באשר לאירוע זה, יש לפנות ישירות למארחים באמצעות הודעה ישירה לכתובת כאן.

 

הגשת-מועמדות:

יש למלא את טופס המועמדות כאן לא יאוחר מ-18/4/22.

בשורה Name of your sending organisation יש לציין

"International Centre for Public Diplomacy, Israel".

 

אין דמי-ההשתתפות בתכנית:

הוצאות הלינה, הארוחות וחומרי-הההדרכה מכוסות על ידי המארגנים.

הלינה תהיה בבית-מלון בחדרים של 2 או 3 אנשים עם חדר-ההדרכה בקרבת מקום וגישה לאינטרנט. מומלץ להצטייד בבטוח נסיעות באופן עצמאי.

 

עלות-הטיסות תוחזר למשתתפים על בסיס מחשבון המרחק של האיחוד האירופי ממקום מגוריהם של המשתתפים ועד למקום-האירוע. ההחזר יתבצע בהעברה בנקאית לאחר מסירת כל מסמכי הנסיעה למארגנים:

למרחקי נסיעה בין 100 ל-499 ק"מ: 180 אירו למשתתף;
למרחקי נסיעה בין 500 ל-1999 ק"מ: 275 אירו למשתתף;
למרחקי נסיעה בין 2000 ל-2999 ק"מ: 360 אירו למשתתף;
למרחקי נסיעה בין 3000 ל-3999 ק"מ: 530 אירו למשתתף.

 

חובה להקפיד על מסירת פרטי-אמת בעת הגשת-המועמדות.

יחד עם זאת, כפי שאנו מדגישים תמיד, אנו מנטרים עבור בוגרינו אפשרויות לאירועים בחו"ל, במסגרתם תוכלו ליצור קשרים עם תושבי מדינות אחרות ולקדם את ההסברה הישראלית באמצעות הידע והכלים אותם הקנינו לכם במסלולי-ההכשרה כסוכני-הסברה חשאיים. לפיכך, בשום שלב אין לחשוף את הערך המוסף שבנסיעתכם!

 

הערות כלליות בדבר מלגת השתתפות במשימות הסברה בחו"ל:

 1. המלגות מיועדות לבוגרי מחזורי 2018 ואילך, למעט חריגים; ובכפוף לשיקול-דעתה הבלעדי של הנהלת המרכז הבינ"ל.
 2. הסך המצטבר של המלגות לכל מקבליהן מבין המחזורים הנ"ל לא יעלה על 2,000 ש"ח.
 3. המלגות מיועדות להשתתפות במשימות-הסברה בחו"ל בלבד.
 4. המלגות מיועדות להשתתפות במשימות-הסברה בהפניית המרכז הבינ"ל בלבד.
 5. הזכאות למלגה עומדת לבוגרים עד חלוף שנה מעת תחילת השתתפותם בתכנית או עד אשר הופנו ל-10 הזדמנויות להצטרף למשימות-הסברה - לפי המוקדם - למעט חריגים בכפוף לשק"ד הנהלת המרכז הבינ"ל.
 6. הזכאות למלגה עומדת לבוגרים שהסדירו את מלוא תשלום דמי השתתפותם בתכנית.
 7. למעט בוגרי תוכניות "זום", הזכאות למלגה עומדת לבוגרים שדמי-השתתפותם לא פחתו מ-1,650 ש"ח - למעט חריגים בכפוף לשק"ד הנהלת המרכז הבינ"ל.
 8. מלגה לא תעלה על 500 ש"ח; ולא תעלה על סך הוצאות ההשתתפות והטיסות במשימה לשמה ניתנה.
 9. הזכאות למלגה היא חד פעמית, בלי קשר לסכומה.
 10. המלגות מיועדות עבור משימות שדמי-ההשתתפות בהן עולים על 100$ ושאינן מזכות בהחזר כלשהו בעבור טיסות.
 11. המלגות מיועדות עבור משימות במדינות שאינן במזה"ת או בצפון אפריקה (לרבות - אך לא רק - מצרים, ירדן, הרש"פ, טורקיה, מרוקו, טוניס וחבל כורדיסטאן), למעט חריגים, בכפוף לשק"ד הנהלת המרכז הבינ"ל.
 12. על אף האמור לעיל, הענקת מלגה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המרכז הבינ"ל, אשר בסמכותה להעניק או לסרב להעניק מלגה או חלק ממנה מכל סיבה ובלי חובת נימוק כלשהי.

שלכם, כתמיד ובכל עת, דבר ועניין,

 

אשמח אם יהיה ברצונך להצטרף לעמוד שלי!!

דוידי הרמלין,

ראש סגל המרכז הבינ"ל