{{preheader}}

שלוחת באר שבע והסביבה

של עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה

בסיוע אגף הרווחה והשירותים החברתיים של עיריית באר שבע

שמחים להזמינכם

להצטרף לשנה החמישית בבאר שבע

של הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית

בנושא:

סדרת הרצאות על גורלן של הקהילות היהודיות בשואה ואחריה

כולל סיור לימודי

תוכנית הקורס:

מוזמנים להירשם: בוגרי הבמות הקודמות, בני דורות ההמשך ובני/בנות זוגם וכל מי שנושא השואה והמורשת היהודית מעניינים אותו וקרובים לליבו ואף לצרף את הדור הצעיר

במידת הצורך, לעזרה במילוי הטופס והתשלום ולפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירה עמותה

רפי שפירא במייל amuta@dorot-hemshech.org.il או בטלפון 054-4407111

או ליו"ר השלוחה יעל פלג בטל' 052-8119785

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס במקרה שלא יהיו מספיק נרשמים,

או להחליף מרצים או נושאים במהלך הקורס במקרה הצורך.

תודתנו נתונה לאגף הרווחה והשירותים החברתיים של עיריית באר שבע

על הסיוע החשוב שאנו מקבלים ממנו

בואו להשתתף עמנו בפרויקט חשוב זה. אנחנו מתגעגעים

יעל פלג

יו"ר סניף באר שבע והסביבה

עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

עיצוב והכנת המודעה: רפי שפירא – מזכיר העמותה