{{preheader}}

צוות שלוחת נתניה והסביבה

של הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית

שמחים להזמין את תושבי נתניה והסביבה

לשנה השישית של הבמה בנתניה

תחת הכותרת:

סדרת הרצאות מגוונות בנושא השואה ויום סיור לימודי

שבעה מפגשים מגוונים וסיור לימודי

בוגרי הבמות הקודמות, בני דורות ההמשך, בני/בנות זוגם,

תושבי נתניה והסביבה,

וכל מי שנושא השואה והמורשת היהודית מעניינים אותו וקרובים לליבו

מוזמנים להירשם ואף לצרף את הדור הצעיר

תוכנית הקורס:

בוגרי הבמות הקודמות, בני דורות ההמשך בנתניה והסביבה, בני/בנות זוגם וכל מי שנושא השואה קרוב לליבו – מוזמנים להירשם ואף לצרף את הדור הצעיר

נשמח לראותכם עמנו גם השנה בפרויקט חשוב זה

יפה שלזינגר

יו"ר שלוחת נתניה והסביבה

וחברי צוות ההיגוי: רבקה פז ומיכאלה ברית

עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

עיצוב והכנת המודעה: רפי שפירא – מזכיר העמותה