{{preheader}}

עמותת דורות ההמשך - נושאי מורשת השואה והגבורה

בשיתוף עמית - עמותת האזרח הוותיק ועיריית נס ציונה

שמחים להזמין את תושבי נס ציונה והסביבה

להצטרף לשנה השנייה של

הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית בנושא:

סדרת הרצאות וסיור לימודי

על הקהילות היהודיות בשואה ולפניה

הבמה ללימודי השואה היא פרויקט שנתי שיזמה עמותת דורות ההמשך המתקיים במקומות שונים בארץ מזה יותר מעשור שנים

מוזמנים להשתתף בוגרי השנה הראשונה, וכן משתתפים חדשים בני דורות ההמשך לשורדי השואה וכל מי שנושא השואה והמורשת היהודית מעניין אותו וקרוב לליבו.

תוכנית הקורס:

לתשומת ליבכם, עמותת דורות ההמשך ועמותת "עמית" שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הקורס במקרה שלא יהיו מספיק נרשמים,

או להחליף נושאים או מרצים במהלך הקורס אם יהיה צורך.

במידת הצורך, לעזרה במילוי הטופס והתשלום ולפרטים נוספים, ניתן לפנות

למזכיר העמותה, רפי שפירא במייל amuta@dorot-hemshech.org.il

או בטלפון 054-4407111

תושבי נס ציונה והסביבה מהרו להירשם!!!

נשמח לראותכם עמנו בפרויקט חשוב זה

עידית חן סייג:

מנהלת עמית – העמותה לרווחת האזרח הוותיק,

נס ציונה

זהבה קורנברג:

רכזת הבמה בנס ציונה, חברת עמותת דורות ההמשך ותושבת נס ציונה

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

עיצוב והכנת המודעה: רפי שפירא – מזכיר העמותה