{{preheader}}

סדרת הרצאות מגוונות בנושא השואה ויום סיור לימודי

תוכנית הבמה:

בוגרי הבמות הקודמות, בני דורות ההמשך בנתניה והסביבה, בני/בנות זוגם וכל מי שנושא השואה קרוב לליבו – מוזמנים להירשם ואף לצרף את הדור הצעיר

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

עיצוב והכנת המודעה: רפי שפירא – מזכיר העמותה