{{preheader}}

עמותת דורות ההמשך - נושאי מורשת השואה והגבורה

בשיתוף מתנ"ס מרחב גבעת שמואל ועיריית גבעת שמואל

שמחים להזמין את תושבי גבעת שמואל והסביבה

להצטרף לשנה השנייה של

הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית בנושא:

מוזמנים להשתתף בבמה בוגרי השנה הראשונה, בני דורות ההמשך לשורדי השואה וכל מי שנושא השואה והמורשת היהודית מעניין אותו וקרוב לליבו.

תוכנית הקורס:

תושבי גבעת שמואל והסביבה

מהרו להירשם!!!

במידת הצורך, לעזרה במילוי הטופס והתשלום ולפרטים נוספים, ניתן לפנות:

למזכיר העמותה רפי שפירא במייל amuta@dorot-hemshech.org.il, טלפון 054-4407111

לרכזת הבמה מרים דוד במייל miriamdav@gmail.com, טלפון 050-5643253

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס במקרה שלא יהיו מספיק נרשמים,

או להחליף מרצים או נושאים במהלך הקורס במקרה הצורך.

נשמח לראותכם עמנו גם השנה בפרויקט חשוב זה

רכזת הבמה בגבעת שמואל:

מרים דוד, בוגרת הבמה ללימודי השואה בתל אביב,

חברת עמותת דורות ההמשך

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

עיצוב והכנת המודעה: רפי שפירא – מזכיר העמותה