{{preheader}}

שלוחת נס ציונה

חברים יקרים

ראשית אנו מקווים שכולכם בטוב

אנו מנסים להחזיר לשגרה את פעילות השלוחה שלנו ולהפעיל את הרצאות הבמה ללימודי השואה תשפ"ד שנקבעו לשנה זו.

הלימודים יחלו עם תחילת השנה האזרחית החדשה,

וזאת בתקווה גדולה לבשורות טובות ולימים שקטים יותר.

נשמח להיפגש בינואר עם חברינו שכבר נרשמו לבמה

וכמו כן נשמח להצטרפותם של תלמידים חדשים מנס ציונה והסביבה, שעדיין לא הצטרפו או שלא הכירו את הפרויקט החשוב הזה.

לידיעתכם, במקרה שלא נוכל לקיים מפגש פרונטלי בגלל סיבות ביטחוניות,

נעשה מאמץ להעבירו בזום.

הבמה השנה תתמקד בנושא:

ותכלול שבעה מפגשים מגוונים וסיור לימודי

מוזמנים לההצטרף: בוגרי השנה הראשונה,

בני דורות ההמשך לשורדי השואה

וכל מי שנושא השואה והמורשת היהודית מעניין אותו וקרוב לליבו.

תוכנית הקורס:

לתשומת ליבכם, עמותת דורות ההמשך ועמותת "עמית" שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הקורס במקרה שלא יהיו מספיק נרשמים,

או להחליף נושאים או מרצים במהלך הקורס אם יהיה צורך.

במידת הצורך, לעזרה במילוי הטופס והתשלום ולפרטים נוספים, ניתן לפנות

למזכיר העמותה, רפי שפירא במייל amuta@dorot-hemshech.org.il

או בטלפון 054-4407111

נשמח לראותכם עמנו בפרויקט חשוב זה

עידית חן סייג:

מנהלת עמית – העמותה לרווחת האזרח הוותיק,

נס ציונה

זהבה קורנברג:

רכזת הבמה בנס ציונה, חברת עמותת דורות ההמשך ותושבת נס ציונה

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

עיצוב והכנת המודעה: רפי שפירא – מזכיר העמותה