{{preheader}}

חברים יקרים

ברצוננו להזכירכם:

הערב בשעה 18:00 יתקיים המפגש הראשון

של הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית

נושא הסדרה:

סדרת הרצאות על גורלן של הקהילות היהודיות בשואה ואחריה

הסדרה תתקיים בימי ראשון בין השעות 18:00 - 20:00

תוכנית הקורס:

לפרטים נוספים, ניתן לפנות ליו"ר השלוחה יעל פלג בטל' 052-8119785

שימו לב, העמותה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מרצים או נושאים במהלך הקורס במקרה הצורך.

תודתנו לאגף הרווחה והשירותים החברתיים של עיריית באר שבע

על הסיוע החשוב שאנו מקבלים ממנו

מחכים לראותכם. אנחנו מתגעגעים

יעל פלג

יו"ר סניף באר שבע והסביבה

עמותת דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

עיצוב והכנת המודעה: רפי שפירא – מזכיר העמותה