{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

העלון השבועי מוקדש לע"נ ההרוגים,
לרפואת הפצועים ולהשבת הנעדרים

כלל גדול בתורה

הרב עומר שפס, יועץ זוגי ורב משיב במכון פוע"ה

השבת נפגוש בפרשת קדושים מצווה מיוחדת ומרכזית ביותר – "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט, י"ח). על מצווה זו אומר רבי עקיבא – "זה כלל גדול בתורה" (תורת כהנים, מובא ברש"י כאן).

רבים מהמפרשים עמלו לברר, מעבר לגדרים המעשיים של מצווה זו, מדוע המצווה נחשבת 'כלל גדול'. מרן הרב קוק (פנקס י"ג, פסקה פ"ו) מסביר שציווי זה הוא בעצם ציווי שורשי לאדם שלא להשתקע בפרטיותו ובאגואיזם של עצמו, אלא לעמול להבין שחוץ מעולמו – יש עוד דברים חשובים ומשמעותיים... כשאדם יוצא מעצמו ומתבונן סביבו, אז חוץ מאהבת חברו, הוא גם נפתח ונותן מקום למציאות אמונית ויוכל להשיג ולהכיר את בוראו.

לעניין המסגרת המשפחתית-זוגית נראה לומר שבאמת אחד מהדברים המקשים על התפתחות טובה של הקשר הזוגי הוא שהאדם 'רואה' את עצמו..

להמשך קריאה

בין יום השואה ליום העצמאות

חגית זלצר- מנחה ויועצת הורות/ זוגיות/ מודעות בגישת שפר

מעשה שהיה כך היה-

באתי לבקר את האימא שלי בביתה בירושלים. באיזשהו שלב היא יצאה למרפסת והתחילה לחפש בארון.

"אמא, מה את מחפשת?"

"את הדגל. חודש אייר, צריך לתלות את הדגל".

לבסוף מצאה את הדגל עם האביזר לתליה שהיה מאוכסן אתו. ה'אביזר לתליה' הייתה חגורה ישנה שהיא תפרה לפני שנים, ש'שרדה' - כדי לשמש בדיוק למטרה זו.

כיוון שחשבתי שאולי היא תתקשה בתליית הדגל הצעתי שאני אעשה זאת ואף התחלתי במלאכה, למרות שהיא התעקשה שהיא רוצה לתלות את הדגל.

וכשהנחתי את הדגל כדי להזיז עציץ היא תפסה אותו ובתנועות זריזות...

להמשך קריאה
תרמו לנו