{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

ניוזלטר "בית מורשת" מס' 382
שבת פרשת שלח לך תשפ"ד

כניסת שבת: 19:18 | צאת שבת: 20:31

"ארץ אוכלת יושביה" מאז ועד היום | הרב אלי קפלן

"וַיֹּצִ֜יאוּ דִּבַּ֤ת הָאָ֙רֶץ֙ אֲשֶׁ֣ר תָּר֣וּ אֹתָ֔הּ אֶל בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר הָאָ֡רֶץ אֲשֶׁר֩ עָבַ֨רְנוּ בָ֜הּ לָת֣וּר אֹתָ֗הּ אֶ֣רֶץ אֹכֶ֤לֶת יוֹשְׁבֶ֙יהָ֙ הִ֔וא וְכׇל הָעָ֛ם אֲשֶׁר רָאִ֥ינוּ בְתוֹכָ֖הּ אַנְשֵׁ֥י מִדּֽוֹת׃ וְשָׁ֣ם רָאִ֗ינוּ אֶת הַנְּפִילִ֛ים בְּנֵ֥י עֲנָ֖ק מִן הַנְּפִלִ֑ים וַנְּהִ֤י בְעֵינֵ֙ינוּ֙ כַּֽחֲגָבִ֔ים וְכֵ֥ן הָיִ֖ינוּ בְּעֵינֵיהֶֽם."

 

לכאורה, יש בטיעון של המרגלים סתירה פנימית. הרי אם הארץ "אוכלת יושביה", כיצד גדלים בה "אנשי מדות" אנשים שהם "נפילים בני ענק", דבר המעיד על ארץ טובה מאוד מבחינה התנאים הגשמיים להתפתחות האנושית? לכן נותנים חכמים הסבר לאמירה זו: "בְּכָל מָקוֹם שֶׁעָבַרְנוּ מְצָאנוּם קוֹבְרֵי מֵתִים" (רש"י על פי הגמרא סוטה לה,ב). מצד אחד, הם ראו בכל מקום לוויות, ומצד שני הם ראו בני אדם ענקים. לכן אין סתירה בין שתי העובדות הללו, כי כנראה מתים בה רבים במחלות ובמגפות שונות, אולם מי שנשאר הוא חזק יותר ויכול להיות "ענק" עד כדי כך שיראה בנו "חגבים".

לפי הסבר זה, האמירה "ארץ אוכלת יושביה" איננה עובדה, אלא הפשטה ומסקנה של העובדה שבכל מקום הם ראו לוויות. מוסיפים חכמים ומסבירים: "הַקָּבָּ"ה עָשָׂה לְטוֹבָה, כְּדֵי לְטָרְדָם בְּאֶבְלָם וְלֹא יִתְּנוּ לֵב לָאֵלּוּ". למעשה הייתה השגחה פרטית מכוונת בכך שבכל מקום הייתה לוויה. אולם מכיוון שנקודת המוצא שלהם הייתה שלילית, הם מיד הסיקו מסקנה שלילית ממה שהם ראו. כך גם ביחס לגודלם של הענקים: "וַנְּהִ֤י בְעֵינֵ֙ינוּ֙ כַּֽחֲגָבִ֔ים וְכֵ֥ן הָיִ֖ינוּ בְּעֵינֵיהֶֽם". קודם כול, באה ההכרה האישית של המרגלים שהם נראים "כחגבים", ורק לאחר מכן הם אומרים "וכן היינו בעיניהם" – כך גם הרגישו הענקים ביחס אליהם.

צורת החשיבה המופשטת של האדם גורמת לו לראות את המציאות בצורה מעוותת. קשה מאוד לנתק בין העובדות ובין פרשנותן, הנובעת מהנחות יסוד ותפיסות עולם קודמות.

 

לכן כל המחלוקת בין עשרת המרגלים ליהושע וכלב איננה מחלקת על העובדות, אלא על היכולת, הרצון והאמונה, דבר המשליך באופן מיידי על ניתוח העובדות. כי מי שמסתכל במבט שלילי יאמר "ארץ אוכלת יושביה", ומי שמסתכל במבט חיובי יאמר שהלוויות הן ביטוי להשגחה אלקית מיוחדת כדי ש"לא יתנו על לב" ולא ישימו לב לכך שיש מרגלים.

 

מיד לאחר חטא המרגלים מצווה התורה על כך שלכל קרבן המובא לבית המקדש יצורפו מנחות ונסכים הבאים מן החיטה, השמן והיין הבאים מן הצומח בארץ ישראל. דווקא הפתיחה לציווי זה היא מיוחדת: "דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם כִּ֣י תָבֹ֗אוּ אֶל אֶ֙רֶץ֙ מוֹשְׁבֹ֣תֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י נֹתֵ֥ן לָכֶֽם". בדרך כלל נקראת ארץ ישראל בתורה "ארץ כנען" או "הארץ", ולא "ארץ מושבותיכם". מה משמעותו של הביטוי? רש"י מסביר את הפתיחה "כי תבואו": "בִּשֵּׂר לָהֶם שֶׁיִּכָּנְסוּ לָאָרֶץ".

הרמב"ן מסביר את הדברים: "אחר שהבטיח את הבנים שיבואו אל הארץ השלים להם תורת הקורבנות שיקריבו נסכים בבואם לארץ. ואולי היה זה עתה לנחמם ולהבטיחם כי היו נואשים לאמר מי יודע מה יהיה לאורך ימים לסוף ארבעים שנה ואם יחטאו גם הבנים ולכן ראה הקב"ה לנחמם כי בצוותו אותם במצות הארץ הבטיחם שגלוי לפניו שיבואו וירשו אותה".

אולם מדוע נאמר כאן דווקא "ארץ מושבותיכם"? מסביר אדמו"ר הזקן שהמילה "ישיבה" היא ביטוי של חיבור לעולם הגשמי, כי ישיבה בכל מקום בתורה אינה תיאור של אדם יושב, אלא של תופעה. "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" הוא ביטוי של קביעות במקום גשמי וממשי. כך גם הציווי ביחס לארץ ישראל "וירשתם אותה וישבתם בה". המרגלים לא רצו להוריד את כל הרעיונות האלוקיים לעולם המעשי הגשמי: "יובן ענין המרגלים שלא רצו ליכנס לארץ כנען שהוא ענין ההשפלה למטה במצוות מעשיות שהם עניינים הגשמיים באמונת יחודו בתחתונים, כי אמרו 'ארץ אוכלת יושביה היא'. פירוש: יושביה אין תופסין מקום לעצמן כלל ומבטלין עצמן לייחודו יתברך שבתחתונים להיות אין עוד כו׳ כי היו דור דעה כו׳ ושורש נשמתם למעלה מעלה" (ליקוטי תורה שלח, מא, ב,עיינו שם בהרחבה).

לשיטה זו, מכיוון שמטרתו של האדם היא לבטל את עצמו כלפי הרצון האלוקי, הרי שאין חשיבות לחיבור אל הארץ, כי הכול בטל אל האלוקות. לכן הם חשבו שאין צורך להיכנס לארץ ולעסוק בכל הדברים הגשמיים הנגזרים מהכניסה.

על פי זה מסביר אדמו"ר הזקן: "וזהושאמרו רז״ל כל הקורא ק״ש בלא תפילין כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים שאין קרבנו כלום שלא המשיך כלום בלא מנחה ונסכים". אדם שקורא קריאת שמע ללא תפילין מנתק בין האמונה באחדות הבורא ובין ההורדה של רעיון זה לעולם המעשה, דבר שבא לידי ביטוי בהנחת תפילין. בכך הסבירו חכמים את הקשר שבין הקרבת קרבן בהמה ובין הבאת מנחות ונסכים מן הצומח.

 

לכן בחרה התורה לכנות את ארץ ישראל בציווי זה "ארץ מושבותיכם", כי השורש "ישב" הוא ביטוי לחיבור לאדמה ולעולם הגשמי. על פי זה יש לביטוי "ארץ אוכלת יושביה" משמעות רוחנית עמוקה יותר מן ההבנה הפשוטה.

 

בשנה האחרונה מרבים לדבר על "קונספציה", שמעוורת את העיניים מלראות את העובדות הפשוטות. זהו בדיוק מה שקרה לעשרת המרגלים, שהצליחו לשכנע את העם כולו בצדקתם. כי בעומקם של דברים הדבר נובע מגדולתם של המרגלים, שהיו מנהיגים צדיקים ולכן הצליחו לשכנע את העם.

אולם דווקא בגלל זה עלינו ללמוד מסיפור המרגלים כולו עד כמה יש להבחן בין עובדות ובין דעות. עד כמה עלינו להבין שמטרתה של התורה ושל האמונה בה' היא לגלות את האלוקות דווקא בתוך עולם המעשה הגשמי ביותר, ולמרות הסכנה הרוחנית שבדבר, לא להישאר במדבר, שהוא ביטוי למקום המנותק מעולם המיושב הגשמי. התורה ניתנה לנו כדי לגלות את האלוקות במציאות הגשמית ולא כדי להתנתק מהאתגרים הרוחניים המתלווים לכל עשיה גשמית.

כאשר אנחנו מתבוננים על המחלוקות הקיימות בעם ישראל אפשר לראות כיצד היסודות שלהן קיימים בסיפור המרגלים.

יהי רצון שנדע כולנו ללמוד ולתקן את הראוי לתיקון.

קצר לשבת: פרשת שלח לך

שלוש דקות לפרשת השבוע בדרשה מצולמת עם הרב אסף כהן. והפעם: פרשת שלח לך, לעבור כל משבר בחיוך. לצפייה יש ללחוץ על התמונה.

ספריית אמונה חדשה במכינת איתן

עוד שנת פעילות מסתיימת במכינת איתן, ואנחנו חונכים באירוע סוף השנה את ספריית האמונה החדשה לזכר הנופלים במלחמת "חרבות ברזל" מקרב בוגרי המכינה אורי אפשטיין, אבי בוזגלו ויקיר לוי הי"ד.

השנה המיוחדת הזאת, שבמהלכה התנהלה מלחמה קשה, הייתה משמעותית מאוד עבור החניכים ממחזור י"ד. במהלכה הם למדו, טיילו, התנדבו והתנסו במגוון חוויות מעצימות ומפתחות.

אירוע סוף השנה יתקיים בשבוע הבא, בהשתתפות ראש העיר, מר גיא יפרח, הרב אלי קפלן, יו"ר עמותת בית מורשת ונציגי משפחות הנופלים.

גאים בזכות ללוות את הצעירים שלנו בצעדיהם הראשונים לפני השירות הצבאי ויציאה לחיים ולהנציח את הבוגרים שהקריבו את חייהם להגנת העם והארץ.

 

<~~<>~~>

בשבוע הבא יתחילו כ־1,100 ילדים וילדות במעלה אדומים
להשתתף בקייטנות שלנו.

 

קייטנות נוספות ייפתחו בעז"ה
במועדונית לילדי צמי"ד באולפנת צביה
ובמועדונית כנפי נשרים.


מחכות לכל הילדים תכניות שוות במיוחד.
מוזמנים לעקוב.

<~~<>~~> 

חידון תנ"ך לילדים ונוער בחופש הגדול

חידון חדש לילדים ולילדות של מעלה אדומים במהלך חופשת הקיץ מוגש לכם מטעם המועצה הדתית מעלה אדומים.

ברוכים הבאים!

החידון יתקיים על פרק יומי בספר שופטים, ומיועד לתלמידי כיתות ד–ח.

בכל יום תישלח הודעה בקבוצת הווטסאפ ובה קישור לחידון היומי.

בכל יום יוגרל מגש פיצה משפחתית L מתנת "פיצה נבו" בין העונים נכונה על החידה.

בית הספר שישתתפו מתוכו הכי הרבה תלמידים יזַכה את תלמידיו בהגרלה על פרס נוסף.

ניתן להשלים חידונים קודמים באתר המועצה הדתית, שבו גם יופיעו הזוכים היומיים והתקנון.

 

מתחילים.
לכניסה לחידון הראשון על פרק א>>>


להצטרפות לקבוצת עדכוני ווטסאפ על החידון>>>


מרכז "חוויות מחברות" מחפש אותך>>>

הזדמנות להצטרף לצוות ההדרכה של מרכז "חוויות מחברות" שלנו. פרטים מלאים במודעה.

בקרוב: כנס הנשים השנתי>>>

נשים יקרות,

כמו בכל שנה, אנו נערכים לכנס הנשים השנתי בקיץ.

הכנס יתקיים ביום שלישי, י' בתמוז, 16.7.


!Save the Date

פרטים נוספים בקרוב...

 

 

דרושה למועדונית צמי"ד>>>

הרב ליאו די מתארח ב"אנתחתא"

לפני למעלה משנה איבד הרב ליאו די את אשתו ושתי בנותיו בפיגוע רצחני בבקעת הירדן. מאז היה לדמות המפיחה תקווה, אמונה ואופטימיות, גם במצבים קשים.

השבוע זכינו לארח אותו בתכנית "אתנחתא" במרכז הצעירים. הוא חיזק את הסטודנטים באופטימיות בלתי נגמרת ואף הקדיש להם באופן אישי את הספר "משנים את העולם", שעוסק בתרומתה של היהדות למודרנה.

מעשירים את שולחן השבת

דפי שיח לשולחן השבת דרך שאלות לכל המשפחה דרך הפרשה – והפעם, פרשת שלח לך: על לחץ חברתי ופחדים.

עמותת "בית מורשת" במעלה אדומים החלה את דרכה בשנת תשס"א (2001) כחלק מרשת הגרעינים של קרן מורשת, ובאלול תשס"ג (2003) קמה כעמותה עצמאית. העמותה עוסקת בייזום, הקמת וניהול מיזמים בתחומים המשלבים אחריות חברתית, חינוך ומורשת ישראל.
במהלך השנים התפתחו מיזמים רבים במסגרת העמותה: מועדונית לילדים בעלי צרכים מיוחדים, רבני גנים בכל גני הממ"ד, לימודייה לילדים מקהילת יוצאי אתיופיה, בית מדרש לאברכים הלומדים לתואר בחינוך, חוגים תורניים ופעילויות לנוער, מכינה קדם צבאית 'איתן', רבני קהילות, בתי מדרש קהילתיים, עשייה חברתית־קהילתית ועוד.

לסרטון העשייה שלנו
לפייסבוק שלנו
לאתר שלנו

נשלח לכתובת ranself%40gmail.com מהכתובת bmoreshet@gmail.com
שולח: בית מורשת
כתובת השולח: רחוב העוגב 1, מעלה אדומים 9836001
הסרה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה